Förändringar på gång i BLR:s lokaler

De största förändringarna gäller för plan två. Under sommaren kommer en ombyggnad att ske till en loungeliknande miljö. Alla böcker som idag är placerade på plan två kommer att flyttas till de andra planen. Informationspunkterna kommer att ges en mer central placering på plan två. Även system för utlån och återlämning av böcker kommer att moderniseras genom en övergång till RFID-teknik. Återlämning kommer att vara möjlig dygnet runt. Även när det gäller möjligheter att söka BLR:s samlade informationsresurser sker förändringar mot ett nytt system och ett s.k discovery-verktyg är under införande.

För att förbereda för sommarens arbete behöver vi göra större arbetsinsatser under våren. Det kan innebära vissa störningar samt att böckerna inte står på sina vanliga bokhyllor.

Så här tänker vi oss att arbetet fördelas under perioden fram till terminsstart höstterminen 2011:

  • Gallring av böcker samt i viss mån omflyttning av böcker pågår under mars och april
  • Under maj kommer vi att förse allt fysiskt material med RFID-chip
  • Alla böcker som idag finns på plan två kommer att flyttas under juni
  • Under juli/augusti görs de förändringar som är nödvändiga på plan två när det gäller den kommande loungemiljön samt installation av utlånings- och återlämningsmaskiner


Vi ber om överseende med de eventuella besvär arbetet med att förnya bibliotekets lokaler innebär under vår och sommar. Om det är något du undrar över, kontakta oss gärna!