Gångbro och lounge på gång

Högskolans fastighetschef Lennart Malmerfors berättar att det länge har funnits planer på en gångbro mellan byggnaderna Balder och Sandgärdet. Skisserna, som togs fram under 2010, visar på en inglasad gångbro mellan plan 5 i B-huset och plan 4 mellan M- och H-huset.
– Projektet har nu utökats. Tanken är att det ska byggas en representationsmatsal på bottenplanet och grupprum på plan 3, båda på Sandgärdssidan.

Just nu tittas det på hur bron kan byggas rent konstruktionsmässigt och det tas fram en preliminär kostnadsberäkning. Bygglov för bron är redan beviljat, men när projekteringen av hela tillbyggnaden är klar kommer även bygglov att sökas för resterande delar.
– Vi har ett avtal med Akademiska Hus om projektering fram till färdiga byggplaner. När vi därefter får en uppgift på vad högskolans kostnad för tillbyggnaden blir kommer ett slutligt beslut att fattas, säger Lennart Malmerfors.
– Om högskolan beslutar sig för att gå vidare med tillbyggnaden kommer förhoppningsvis allt att stå klart under 2012.

Minskad biltrafik i området

Från den tänkta gångbron kommer ännu en förändring på högskoleområdet att vara synlig. Borås Stad planerar att smalna av samtliga gator kring högskolan för att minska trafiken. Detta arbete tror Lennart Malmerfors kommer att vara klart under 2013.
– Lite kort kan man säga att de största förändringarna i planerna är att Allégatan ska förskjutas från högskolan mot kårhuset sett. Busshållplatserna kommer att flyttas ner i backen på Järnvägsgatan, mellan Sandgärdet och kårhuset. Södra Nybrogatan som går ner mellan Turistbyrån och järnvägen kommer att stängas av helt, för att bli en gång- och cykelväg.

Lounge för möten

På Bibliotek & läranderesurser är stora förändringar på gång. Större delen av entréplanet ska tömmas på böcker och ett öppet landskap med loungekänsla ska skapas.
– De befintliga bokhyllorna ska tas bort och istället ska det in soffor, fåtöljer och andra möbler som skapar mötesplatser. Nya bokhyllor med tidskrifter kommer att finnas längs sidorna. Där de nuvarande infopunkterna finns kommer den nya återlämningsdelen placeras så man kan lämna tillbaka böcker från utsidan av biblioteket. Detta gör att infopunkterna kommer att flyttas till vänstersidan av entrén.

– Vi gör just nu en kostnadsberäkning på arbetet och tittar på vad det krävs för att göra dessa förändringar. Förhoppningen är att arbetet ska kunna dra igång så fort som möjligt om alla beräkningar går ihop, avslutar Lennart Malmerfors.

Fakta

Följ aktuella ombyggnationer.