Gott resultat på flera plan

År 2010 omsatte Högskolan i Borås 575 523 tkr, vilket ger ett positivt resultat på 17 316 tkr.
– Vi når takbeloppet och har ett stort eget kapital. Vi sticker dock inte ut från mängden, de flesta lärosäten visar ett positivt resultat för året, berättar Magnus Bergenholtz.
– Det som skiljer Högskolan i Borås från många lärosäten är vår stabila utveckling som pågått under en rad år, även när sektorn som helhet hade svårigheter att rekrytera studenter.

I Högskoleverkets analys påvisas det också att de flesta lärosätena har ökat antalet studenter. För första gången överstiger antalet helårsstudenter i Sverige 300 000. Högskolan i Borås redovisar 6 553 helårsstudenter för 2010.
– Det är ingen stor ökning från föregående år, konstaterar Magnus Bergenholtz. Eftersom regeringens satsning på tillfälliga platser 2010 och 2011 inte permanentas planerar högskolan för en minskning av antalet helårstudenter från och med 2012 vilket fick konsekvenser redan 2010.

Lyckade satsningar

Högskolan i Borås har under året erhållit fyra examensrättigheter på forskarnivå, inom tre områden. Samtidigt har högskolan erhållit flera examensrättigheter inom lärarutbildningen.

Något som Magnus Bergenholtz också poängterar varit lyckat under 2010 är den satsning som gjorts på kompetensutveckling av lärare.
– Det är tillfredsställande att kunna konstatera att 50 % av våra lärare nu är disputerade. Det är en mycket bra siffra för en högskola.

Siffror i korthet (ett urval)

  • Medeltalet anställda: 674, varav 58 % kvinnor
  • Professorer: 40, varav 12 kvinnor
  • Doktorander: 80, varav 59 % kvinnor
  • Genomförda disputationer: 17
  • Avlagda examina: 2 001