Lärare prisas för pedagogiska insatser

Kamran Rousta undervisar blivande energiingenjörer och Ulf Mårtensson undervisar i matematik. Båda är överväldigade över den uppskattning deras studenter visat genom att nominera dem.

– Det känns helt fantastiskt! Det här gör ju att jag måste jobba på att bli ännu bättre som lärare. Man känner förväntningarna på sig nu, säger en rörd och mycket glad Kamran Rousta.

– Jag är glad och hedrad, säger Ulf Mårtensson som uppskattar studenternas nominering. På frågan om varför han tror att han nominerats säger han att det kanske beror på att studenterna tycker att han är en skicklig lärare.

Frida Edberg, representant för Studentkåren i Borås, instämmer i detta. Det är studenterna som nominerat lärarna och just Kamran Rousta och Ulf Mårtensson har under flera år fått många lovord om sitt sätt att undervisa.

Engagemang, förståelse och tydlighet vinnande koncept

– Det är jätteroligt att vi har lärare som är så duktiga på att undervisa och det är extra roligt att Ångpanneföreningens forskningsstiftelse uppmärksammar två av dessa på Högskolan i Borås. Studenterna möter Ulf Mårtensson tidigt i sin utbildning och de uppskattar hans tydlighet och sätt att undervisa. Han har undervisat många ingenjörer på Institutionen Ingenjörshögskolan sedan 1996, säger hon.

Ulf Mårtensson tog en civilingenjörsexamen i teknisk fysik på Chalmers 1987. Därefter doktorerade han i teoretisk fysik 1993. Åren 1994-96 arbetade han som lektor på matematiska institutionen på Göteborgs universitet. Idag undervisar han mest i matematik och en del i fysik.

Kamran Rousta kom från Iran till Högskolan i Borås som student 2005. Då studerade han själv på Institutionen Ingenjörshögskolan, på ett magisterprogram med undervisning enbart på engelska. Han lärde sig svenska på egen hand. Det gjorde det möjligt för honom att jobba extra bredvid studierna. Han hjälpte under några år till på Högskolan i Borås mattesupport och fick också chansen att jobba lärarassistent. Många studenter har under åren uppskattat hans stöd och pedagogiska förmåga. Sedan 2009 är han anställd som han som universitetsadjunkt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Ångpanneföreningens forskningsstiftelses motivering:

  • Kamran Rousta engagerar sig för att få studenterna att förstå tekniska problem och lösningar, att tänka som ingenjörer, att visualisera problem – inte bara räkna ut resultat. Han gör det svåra enkelt.
  • Ulf Mårtensson är lugn och metodisk och sporrar eleverna att lära sig matematik. Han har en enastående förmåga att förklara för var och en matematikens betydelse för alla andra ämnen.

Utdelningen av priset kommer att ske på Institutionen Ingenjörshögskolans Examensdag den 1 juni.

Fakta om priset

ÅForsk delar sedan 1995 ut priser för framstående insatser dels för att sprida kunskap från universitet och högskolor, dels inom teknisk utbildning. Under senare år har delats ut ett pris för kunskapsspridning på 100 000 kronor samt ett eller flera pris för utbildning på 50 000 kronor vardera, vilket är aktuellt för de två lärarna på Institutionen Ingenjörshögskolan. Pristagarna för framstående insatser inom kunskapsspridning nomineras av rektorer vid universitet och högskolor. Respektive studentkår nominerar pristagare för framstående insatser inom teknisk utbildning. Priserna delas ut i samarbete med Tidningen FORSKNING.
Tidigare pris från Åforsk till lärare på Högskolan i Borås: Mikael Lind, Datavetenskap, 2008.