Lärarlegitimation införs

I dagsläget är det inte klart vad en legitimering innebär. Däremot kan lärare och förskollärare ansöka om legitimation redan från 1 juli 2011.

Skolverkets webb finns mer information om lärarlegitimation.