Ljusare på arbetsmarknaden

DIK:s undersökning visar en positiv utveckling av bibliotekariernas arbetsmarknad. Arbetslösheten sjönk i slutet av 2010 till mellan två och fyra procent och allt fler får det arbete de har utbildats för.

– Prognoser är osäkra och spretar åt olika håll men trots detta vågar vi ändå säga att det ser ljust ut på arbetsmarknaden säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Bibliotekshögskolan.

Även Högskoleguidens prognos om den förväntade arbetsmarknaden visar att det behöver utbildas fler biblioteks- och informationsvetare.

Länk till DIK:s undersökning

Länk till Högskoleguiden: http://www.dn.se/Images/pdf/DN_20110308_Hogskoleguiden.pdf