Mönsterbildande samarbete

Under en fullspäckad eftermiddag presenterade både Almedahls och högskolan sina verksamheter och områden för möjliga samarbeten diskuterades. Bland annat presenterades forskningen kring smart textiles och utbildningen i textildesign. Mohammad Taherzadeh berättade om forskningsområdet resursåtervinning och hur textilt avfall kan omvandlas till etanol eller biogas.

– Jag tycker det här är ett bra exempel på hur man kan fördjupa samarbetet med ett företag, jag kallar det ett mönsterbildande exempel, säger prorektor Björn Brorström som gärna ser fler liknande professionsnära samarbetssituationer i högskolans framtid.

Glapp mellan akademi och näringsliv
Christian Lundell pekade på företagets många utmaningar inom energiområdet och hur beroende man är av en ständigt förändrad omvärld och marknad. Vad gäller samarbete akademi och näringsliv emellan verkar dock avståndet för det mesta vara för långt.

– Det finns uppenbarligen ett glapp och nu kämpar vi för att minska det glappet, säger Christian Lundell.

Även det nya Simonsland diskuterades vid eftermiddagens möte. Syftet med det nya området är just att vara en miljö som främjar samarbete mellan lärosäte och industri. Björn Brorström berättade om det enorma intresset som redan finns för de nya lokalerna och bjöd in Almedahls att så småningom överväga att ”ha en dörr i området”. 

– Det krävs mer samarbete för att forskningsresultat ska kunna bli produkter och Simonsland är en arena för det, säger Björn Brorström.

Läs om högskolans lednings besök på Almedahls.