Möte för universitetens holdingbolag

KG Rosén, vd Högskolan i Borås Holding AB, Staffan Lööf och Folke Meijer, vd för Karolinska institutet holding.

Poängen med mötet var att få information om och diskutera den kommande forsknings- och innovationspropositionen som kommer 2012. Samma år kommer även Näringsdepartementet att delge sin innovationsstrategi. Dessutom innebär holdingbolagens möten en bra chans till erfarenhetsutbyte bolagen emellan.

Innovationsbron, som är ett företag som jobbar med att skapa affärer ur forskning och innovation, har gått från att vara en nära regional aktör till att numera ha en övergripande roll och detta diskuterades också under mötet. Västra Götalandsregionen visade under mötet exempel på hur viktigt det är att ha kvar just regionala aktörer i samarbetet.

– Västsverige är ett gott exempel för övriga landet vad gäller regionalt perspektiv inom de här områdena. Det regionala samarbetet fungerar bättre här än på andra ställen i Sverige, säger Staffan Lööf.

Stöd för forskare
Högskolan i Borås Holding AB bildades 2003 och har högskolan som ägare. Syftet är att investera i bolag som har uppkommit till följd av forskningsverksamhet vid Högskolan i Borås.

– En del av verksamheten handlar om att identifiera forskningsresultat som kan utvecklas till någon form av produkt och kan patenteras, men kan också röra sig om tjänster, berättar Staffan Lööf.

Högskolan i Borås Holding AB handlar inte i första hand om ägandeskap, eftersom forskare i Sverige äger sina egna idéer, utan finns till för att hjälpa och stötta under utvecklingen. Bolaget har även en begränsad kassa vilket innebär att betydelsen av investeringarna är lika mycket av symbolisk karaktär som reellt investeringskapital.

– Det handlar mycket om olika sorters stöd för forskare som har idéer att förverkliga. I dag har vi investerat i fem bolag och vi ser nu att den ökade forskningsvolymen vid högskolan genererar fler idéer för framtiden, avslutar Staffan Lööf.

Högskolans i Borås Holding AB har bland annat medverkat som grundare till ESPIRA Tillväxtcenter och Drivhuset i Borås.