Ny kårstyrelse vald

Klara Jennische (till höger) har under det senaste året arbetat som informationsansvarig på studentkåren och börjar som ny ordförande den 1 juli.
– Jag vill arbeta vidare för att stadga och förbättra studentkårens verksamhet. Jag hoppas att under året bland annat kunna verka för fler medlemsaktiviteter.

Valberedningens motivering löd: ”För att med tidigare erfarenhet av kårstyrelsearbete och visioner om ökat samarbete mellan sektionerna kunna ena och engagera kåraktiva studenter och driva frågor på ett från Studentkåren i Borås-baserat sätt över och mellan sektionerna och institutionerna. För vilja och konkreta tankar för att föra ut Studentkåren i Borås och vad Studentkåren i Borås gör till fler studerande vid Högskolan i Borås.”

Vid sin sida kommer Klara Jennische att ha vice-ordförande Malin Alm (till vänster på bilden ovan), student vid Institutionen för data- och affärsvetenskap. I valberedningens motivering stod: ” För att med ett brinnande intresse för utbildningsfrågor kunna arbeta för studenternas bästa och att med struktur, planering och organisation kunna leda och driva utbildningsfrågor och allmänna frågor som rör Studentkåren i Borås.”.