Potentiell prorektor utfrågad

Högskolan i Borås nuvarande prorektor, Björn Brorström, inledde hörandet med att beskriva det arbete som rekryteringsgruppen genomfört.
– Vi har haft ett bra urval av personer som var intresserade av tjänsten men i slutändan valde vi att enbart gå vidare med Martin Hellström till hörande. Både jag och rekryteringsgruppen anser att han gjort ett starkt och gott intryck, samt att han uppfyller de krav vi har.

Tysk lockades av Astrid Lindgren

Martin Hellström fick därefter chansen att presentera sig själv innan utfrågningen från hörandegrupperna tog fart.
– Jag är född Martin Todtenhaupt, i en arbetarstadsdel i Essen, Tyskland, 1962. Men numera är jag gift Hellström och har blivit svensk medborgare.

Som ung ville han bli gymnasielärare och började utbilda sig till det. 1991 blev han dock rekryterad till Umeå universitet som gästlärare. Att det blev en flytt till Sverige var inget som förvånade hans omgivning, allra minst hans mamma.
– Enligt henne hade jag tydligen redan som barn sagt att jag skulle flytta till Sverige när jag blev stor, berättar Martin Hellström och fortsätter med ett skratt.

– Mitt intresse för Sverige väcktes tidigt då jag läste Astrid Lindgrens bok ”Alla vi barn i Bullerbyn”. Sedan dess har jag varit intresserad av svensk litteratur och jag har även semestrat i Sverige många gånger.

Byggt upp grund- och forskarutbildning

Efter två år i Umeå flyttade Martin Hellström till Östersund och dåvarande Mitthögskolan, där han byggde upp såväl grund- som forskarutbildningen i tyska. 1995 kom han till Göteborgs universitet där han fick det första lektoratet inom tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.
– Under denna inledande tid på Göteborgs universitet var jag med och byggde upp utbildningen på grund- och forskarnivå, samtidigt som jag startade nätverk med flera universitet runt om i Europa.

1997 blev han prefekt vid Institutionen för tyska och nederländska. Sin nuvarande prodekanustjänst vid Humanistiska fakulteten tillträdde han 2007.
– Jag har ansvar för grundutbildnings- samt samverkansfrågor. Under min tid som prodekanus har vi även genomfört en stor omorganisation av fakulteten, berättar Martin Hellström.

Cyklande litteraturvetare

Martin Hellström hann även med att berätta lite personligt om sig själv.
– Jag är gift, har två barn sedan tidigare och numera också två bonusbarn. Jag har cyklat mycket och tycker om att vandra i skogen.

Han passade också på berätta hur han på grund av en vadslagning cyklat från Nordkap, genom hela Norge, genom Danmark och ner genom halva Tyskland.
– Det blir något att skryta om för barnbarnen när man är i sämre form.

Högskolans förslag på prorektor avses lämnas till styrelsen för beslut den 15 april.