Ronnebyföretag positiva till forskningssamarbete inom resursåtervinning

Representanter för ett tiotal företag från Ronneby kommun gjorde i förra ett studiebesök på Högskolan i Borås för att informera sig om forskningen resursåtervinning och i synnerhet inom polymerteknik som bedrivs på Högskolan i Borås. Man diskuterade också möjligheterna till forskningssamarbete och att samfinansiera doktorander inom polymerteknik.
– Problemet brukar inte vara att hitta doktorander utan det är att få till finansieringen, förklarade Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.
Förslaget från Institutionen Ingenjörshögskolan är att man skulle kunna inleda ett forskningssamarbete i liten skala, t.ex. att låta högskoleingenjörsstudenter göra förstudier inom något område där företagen ser ett behov och sedan bygga på med mastersstudenter som gör fördjupade studier och sedan vidare till att samfinansiera industridoktorander.
Deltagarna fick också information om och visade stort intresse för Bättre-konceptet med den företagsanpassade uppdragsutbildning som erbjuds.
Under våren planeras ett returmöte där Peter Kammensjö för Bättre-konceptet och Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik, besöker några av företagen i Ronneby för vidare diskussioner om samarbete.

Satsning i linje med forskningen på högskolan

Intresset för samverkan med Högskolan i Borås har fångats upp genom företagsnätverket Tech Network i Ronneby kommun. I Ronneby kommun pågår också diskussioner om att etablera en ny forsknings- & utbildningsverksamhet. Man jobbar med ett koncept som kallas för "Cradle to Cradle" som fokuserar på behovet av att utveckla teknik och produkter för att skapa ett mer hållbart samhälle genom minskat slöseri genom förändrad produktion, förbättrad återvinning och återanvändning. Tech Network har föreslagit att konceptet "Cradle to Cradle" förstärks i riktning mot polymera material och genom samverkan med regionala företag. Konceptet ligger också i linje med den utbildning och forskning inom resursåtervinning med fokus på biomaterial, kompositer och återvinning, som bedrivs på Högskolan i Borås.

På studiebesöket deltog representanter för: PlastForum, Kockums AB, Lysmask Innovation AB, Riflex Film AB, Stena Technoworld AB, Tarkett AB, Montex AB och Safeman AB, Ronneby kommun samt Tech Network.