Späckat möte med tid för mode


Modedesignstudenterna visade upp ett projekt i två delar. Den första delen var en analys i form av en rekonstruktion för att förstå grundläggande historiska konstruktioner samt relationen mellan kropp och kläder. Den andra delen i projektet var fokuserat på att utifrån rekonstruktionen och modern arkitektur bygga upp en egen abstrakt kreation.

Första gången i Borås

I SUHF – Sveriges universitets- och högskoleförbund – är 40 universitet och högskolor medlemmar. Flertalet av dessa medlemmar var vid denna förbundsförsamling representerade av sina rektorer och/eller förvaltningschefer/högskoledirektörer.  

Förbundsförsamlingen sammanträder minst en gång varje halvår på olika universitet och högskolor runt om i landet, men detta var första gången mötet landade i Borås.
– Det känns bra att för första gången vara här och besöka en professionsinriktad högskola med forskarutbildningar. Det ska bli intressant för SUHF:s medlemmar att ta del av vad Högskolan i Borås har att erbjuda, säger Bengt Karlsson, SUHF:s generalsekreterare.

Lena Nordholm, rektor vid Högskolan i Borås, såg med förväntan framemot dagen tillsammans med sina kollegor.
– Det är roligt att ha mina rektorskollegor här och det finns mycket jag skulle vilja hinna visa upp. Jag hoppas att alla får med sig en bild av en dynamisk högskola med tydlig profilering, och att de får en upplevelse de aldrig glömmer.
– Högskolan i Borås är en innovativ högskola som är på god väg att bli det kompletta professionslärosätet.

Intensiv dag

På agendan för dagen stod, förutom förbundsförsamlingens formaliafrågor, bland annat diskussioner kring forskarutbildningsfrågor och en information från Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet kring en del av de frågor som ligger på departementets bord för tillfället.

Peter Honeth informerade bland annat om den kommande forsknings- och innovationspropositionen som är planerad för hösten 2012. I samband med detta passade han också på att uppmana samtliga lärosäten att komma med synpunkter och avancerade analyser med prioriteringar. Det nämndes också att det framöver kommer att krävas tydliga riskanalyser, kring hur de resurser som ges ska användas, och rapporteringar till departementet.

Förvaltningschefsträff

Dagen innan SUHF:s förbundsförsamling passade lärosätenas förvaltningschefer på att hålla ett eget möte vid Högskolan i Borås. Under en intensiv eftermiddag diskuterades gemensamma frågor samt den aktuella servicecenterutredningen.  Kvällen avslutades med rundvandring och middag på Textilhögskolan.