Spikat för e-handelns intåg i postordern

Under tio års tid har Sara Hjelm Lidholm vid Institutionen för data- och affärsvetenskap granskat e-handelns intåg i ett postorderföretag. 2001 när hon påbörjade sin studie var e-handel något nytt.
– Man satsade stort med nya sajter och rekryterade ny personal, förklarar Sara Hjelm Lidholm som tillägger att det sedan dess har hänt mycket och hon har haft förmånen att dokumentera hela förloppet.

– Inledningsvis var internet något som isolerat sköttes av en IT-avdelning. I dag har fokus ändrats till att vara helt kundfokuserad och numer sköts den av marknadsavdelningen. Det har på kort tid blivit den viktigaste handelskanalen.
Samtidigt har e-handeln inte konkurrerat ut den traditionella postorderkatalogen.
– Företagen skickar ut lika många kataloger som tidigare, men idag är katalogen bara ett komplement och en ingång för försäljning på nätet.

Postorder ett minne blott?

– Begreppet postorder kan man faktiskt säga håller på att dö ut.

Ett bevis på e-handelns förändring av hela postorderbranschen är också att deras branschorganisation för några år sedan bytte namn från Svenska Postorderföreningen till Svensk Distanshandel.

I sin avhandling beskriver Sara Hjelm Lidholm hela förändringsprocessen.
– E-handeln är i dag en självklar del av verksamheten.

Disputation

  • Tid och plats: 15 april 2011, kl. 13:00 i sal B22, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Fakultetsopponent: Professor Elisabeth Sundin
  • Avhandlingens titel: Omskapande processer. När internet kom till postorderföretaget.