Utökat samarbete mellan Borås och Bangkok

Just nu renoveras ett antal hus inom campus vid AIT där studenter från Borås ska bo. Inom ett par år kan de vara upp mot 200 på campus. Samtidigt kommer ytterligare lärare från Högskolan i Borås att undervisa på en nystartad utbildning på grundnivå vid AIT. Idag finns tre svenska lärare på plats i Thailand. 

- Det blir en större rörlighet mellan lärosätena på alla nivåer. Det är mycket spännande. Om några år tror jag att vi har utvecklat ett samarbete inom forskning, vilket bland annat innebär att vi kommer att ha anställda på plats i Borås, säger Said Irandoust.

Han är rektor på AIT och hade samma position på Högskolan i Borås mellan 2001 och 2005 - ett faktum som förstås underlättar relationerna mellan de båda lärosätena.

Positivt samarbete

Den första kullen med studenter från Borås avslutar sin termin vid AIT till sommaren. Erfarenheterna är mycket positiva. Huvuddelen av studenterna kommer att stanna kvar i Thailand på så kallade internship ett par månader, helt enkelt ett sommarjobb innan terminen börjar till hösten i Sverige.

- Det är så vi verkligen drar nytta av det här samarbetet. Jag vet också att flera av studenterna vill göra sina examensjobb i Thailand. Jag tror också att allt fler från Högskolan i Borås vill komma till AIT och doktorera, så som jag gör just nu, menar Håkan Alm, som också är koordinator i utbytet mellan lärosätena.

Idag är det enbart Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås som samarbetar med AIT. Men på sikt kommer det även att skapas möjligheter för till exempel Institutionen för data- och affärsvetenskap och Textilhögskolan.

- De studenter från Borås som studerar i Bangkok nu utbildar sig till internationella affärsingenjörer. Men inom 1,5 år så kommer vi även att ha ett logistikprogram tillsammans med AIT, säger Roy Andersson som är studierektor för industriell ekonomi och maskin.