Verksamhetsberättelse för 2010

2010 var ett år fullt med aktiviteter, kompetensutvecklingsinsatser, seminarier och mycket annat. I fullversionen av verksamhetsberättelse för 2010 kan du läsa om allting. Det finns även en broschyr där du får en kortare version av verksamhetsberättelsen. 

Du hittar dokumenten här!