Fem frågor till Kenneth Jönsson…

Hur tyckte du att mässan var? 

– Det var en bra på akutdagarna och det känns bra att det finns utrymme för oss som arbetar med frågor kring akutsjukvård och vikten av att arbeta med mötet mellan akutsjuksköterska och läkare i en akut situation.

Innan du åkte talade du om vikten av att utbildningen måste synas. Fick akututbildningen den uppmärksamhet du hoppats på? 
– Ja det fick den. Det är bra att högskolan syns och är med och konkurrerar om de potentiella studenterna. Det är också viktigt att VHB representerades när akutdagarna befann sig i just Skåne, eftersom VHB är det närmsta lärosätet geografiskt.

Du hade förhoppningar om att rekrytera nya studenter. Är du nöjd med resultatet? 
– Det är lite tidigt att svara på men jag vet att min närvaro på akutdagarna har bidragit till att det är många fler potentiella studenter som nu vet om att det finns en möjlighet till att vidareutbilda sig inom akutsjukvårdens kontext.

Vad tar du med dig från akutdagarna 2011? 
– Jag tyckte det var givande att närvara på ”State of the art”. Det var seminarium där teknik, metoder och behandlingsrutiner inom området akutmottagning presenterades. Detta var lyckat, att få en uppfattning om vad som är på gång i branschen är något som gynnar mig som lärare i allmänhet och utbildningen i synnerlighet.

Kommer du närvara även nästa gång? 
– Förhoppningen är att Institutionen vill skicka en representant även då. Det är positivt om VHB är med i dessa sammanhang, att man är med där det händer helt enkelt.  

Läs tidigare intervju med Kenneth här