Företag ger tummen upp för HIT-dagen

Forskningen inom Institutionen Handels- och IT-högskolan har beröringspunkter inom många områden i varje människas vardag. Här forskas bland annat på personliga transporter, kollektivtrafik och – inte minst – e-tjänster.
– E-tjänster kan ju sägas vara en förlängning av det gamla postordersystemet och därigenom har vi också en väldigt stark lokal förankring, säger Rolf Appelqvist, prefekt på institutionen.

Imorgon bjuder Institutionen Handels- och IT-högskolan in till HIT-dagen. Det blir en dag av föreläsningar, diskussioner och mingel. Rolf Appelqvist är förväntansfull:
– Dagen är till för representanter för näringsliv, kommun och region. Vi bygger relationer för framtida samarbete, helt enkelt.

Högskola med stark roll

Att visa inom vilka områden Högskolan i Borås arbetar för att vara med och utveckla regionens verksamhet är naturligtvis en viktig del av HIT-dagen. Mikael Löfström, tillträdande prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan, ser HIT-dagen som en manifestation över institutionens och högskolans starka roll.

– Vi är alltid på jakt efter samarbetspartners. Det här är ett utmärkt sätt att visa näringslivet i regionen den konkreta roll som Högskolan i Borås och institutionen i synnerhet faktiskt kan ha.

Intressant för företagen

Almedahl-Kinna är ett av de företag som tänker närvara på HIT-dagen. Christian Lundell är platschef.
– Vi tycker det är viktigt, det handlar om att ta intryck av framtiden, både hur akademin ser på utvecklingen men också hur praktiker ser på den. Det kommer väldigt intressanta talare till konferensen som vi vill lyssna på och ta intryck av. På Almedahls-Kinna har vi en stark konsumentproduktion men äger inte handelsledet. Därför vill vi bli bättre på att anpassa vår produkt och produktion till handeln.

Högskolan viktig för utveckling?

– För mig är den forskning som sker viktig för att vi ska kunna se på våra affärer utifrån och in. Det är lätt att bli fartblind i vår bransch med snabba ledtider och kortsiktiga resultat. Nu får vi chans att ta del av studier som ger oss nya synvinklar och det är positivt.