FoU Sjuhärad Välfärd söker Områdesansvarig till projekt för föräldrautbildning

Syftet med utbildningen inom Parenting Young Children (PYC) är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till samspel med och omvårdnad av barnet.

Sedan 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt för att pröva och utveckla PYC till svenska förhållanden. Det görs i samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU Väst GR och Regionförbundet Uppsala län. Dessutom deltar Bräcke Diakoni, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), Rädda Barnen samt SUF- kunskapscentrum.

FoU Sjuhärad Välfärd söker nu dig som vill arbeta som Områdesansvarig i projektet, 50 %.

Läs mer på sidan Lediga uppdrag

Läs mer om PYC

Kontaktperson

Lisbeth Mensas, tel: 033-435 47 37, mobil: 0732-30 59 57, e-post: lisbeth.mensas@hb.se