Hedersomnämnande till Lär ut-projektet

– Hedersomnämnandet lyfter verkligen fram att samverkan mellan kommun, primärvård och FoU-enhet är en betydelsefull faktor för att lyckas med implementering med bred förankring i verksamheterna, fortsätter Marie Elm.

Guldpillret är en utmärkelse som delas ut av tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek samt Läkemedelsförsäkringen. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning och därmed minska risken för läkemedelsskador. Guldpillret 2011 fick ett team på Akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Hedersomnämnandet till Lär ut-projektet utdelades med följande motivering: ”I patientnära team som samarbetat över huvudmannagränserna har hederspristagarna arbetat för att öka medvetenheten och kunskapen om läkemedelsrelaterade problem hos patienter i äldreomsorgen. Hörnstenarna i konceptet är utbildning, kompetensspridning och utvärdering. Kunskaperna har fått bred spridning och blivit en del av äldreomsorgens vardagsarbete.”

Varför fick just Lär ut-projektet hedersomnämnandet, tror du?

– Jag tror att det är ett bra exempel på ett fungerande koncept – det innehåller både utbildning och symtomskattning – som blir en bra arbetsmetod, för att öka kunskapen om äldre och läkemedel hos sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, säger Marie Elm.

Hon är distriktssköterska, har varit projektledare för Lär ut-projektet sedan det startade 2006 och är verksam både i Borås Stad och inom FoU Sjuhärad Välfärd. Att projektet utvärderats vid forsknings- och utvecklingsenheten tror hon också har bidragit till hedersomnämnandet, eftersom utvärderingen visade att personalens kunskap ökade och att 90 procent av personalen i Borås använder de arbetsverktyg som projektet tillhandahåller.

– Sedan tror jag också att den breda spridningen av kunskapen i Borås Stad och i Sjuhärad under flera år har haft betydelse. Totalt har nu 270 sjuksköterskor utbildats till handledare i Sjuhärad sedan 2006. I Borås Stad finns nu 200 utbildade sjuksköterskor som i sin tur utbildat 1700 av 1 800 inom omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen, berättar Marie Elm.

Vad betyder omnämnandet för projektet?

– Först och främst uppmärksammar det nödvändigheten av att förbättra äldres läkemedelsanvändning. För det andra visar det behovet av kompetensutveckling för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som arbetar inom vård- och omsorgsboenden och ute i hemmen, det vill säga närmast våra äldre, säger Marie Elm.

Hon påpekar också att utbildningsdelen och användningen av symtomskattning inom Lär ut-projektet är i samklang med målen i den nya nationella läkemedelsstrategin för rätt läkemedelsanvändning. I denna lyfter man fram både vikten av effektiva läkemedelsgenomgångar och kompetenshöjande utbildningsinsatser.

Mer information om Lär ut-projektet hos FoU Sjuhärad Välfärd

Kontaktperson:

Marie Elm, distriktssköterska/projektledare Borås Stad, FoU Sjuhärad Välfärd
Tel: 0766-23 06 49, e-post: marie.elm@boras.se eller marie.elm@hb.se