Kämpaglöden stark i Bangkok

– Östra och västra delen av Bangkok har offrats för att rädda centrum. Det är därifrån som allt styrs och en översvämning där hade kunnat lamslå hela landet. Centrum är nu alltså omringat av 1-2 meter höga vallar. Men när man åkte från flygplatsen såg man hur översvämmat det var i de övriga delarna av staden.

AIT och Högskolan i Borås är nära samarbetspartners och högskolans förre rektor, Said Irandoust, är nu rektor för AIT. Roy Andersson beskriver ett universitet där kaos bor granne med benhård kämpaglöd.

– Man går ju ofta stärkt ur en kris. De jag har mött säger och visar tydligt att ”vi ska klara av det här”. Nu är det bra om vi, på Högskolan i Borås, visar vårt stöd. När jag kom dit blev de jätteglada – bara över det faktum att jag överhuvudtaget var där.

Det viktigaste nu, enligt Roy Andersson, är att all ytterligare hjälp till AIT kommer snabbt. Universitetet är beroende av de studentintäkter som kommer in – och därför är det viktigt att studenterna får sin undervisning.

Högskolan i Borås hjälper

I sådana här sammanhang gäller Corporate Social Responsibility, CSR (Företagens Samhällsansvar). Det innebär i korthet att organisationer också har ett socialt ansvar. En extra bonus för företag som applicerar CSR på sin verksamhet är att varumärket stärks. I det här fallet kan sägas att Högskolan i Borås, som partner till AIT, har ett ansvar att hjälpa detta universitet.

– Vi har sagt att vi kan hjälpa dem med viss undervisning, säger Roy Andersson, så vi kommer antagligen att skicka två lärare som håller i en kurs.

AIT:s campus kommer att vara tillfälligt flyttat till två andra universitet. Där kommer all undervisningen för alla AIT-studenter (och även studenterna från Högskolan i Borås) att ske framöver. Idag är all AIT personal inklämd i fyra klassrum.  Forskning går att utföra – så länge den inte är beroende av utrustning.