Larm om missförhållanden

Debattartikeln i SvD beskriver att det i dagsläget är upp till varje landsting att bestämma hur snabbt en ambulans ska vara på plats. Debattörerna menar att detta bör förändras och ersättas med nationella riktlinjer kring tillgänglighet.

En av forskarna som skrivit artikeln, Christer Axelsson, arbetar som universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och ser flera orsaker till att väntetiden för en ambulans ökar.

- Sedan år 2000 har Socialstyrelsen infört regler som har höjt kompetensen i ambulansen. Nu finns det alltid en sjuksköterska i ambulansen vilket medför att mer kan göras för varje patient. Detta ihop med faktorer som försämrad trafiksituation gör att varje uppdrag tar längre tid, förklarar Christer Axelsson.

En annan del av problemet är det medicinska index som används på SOS-alarm, som sorterar in ambulansuppdragen utifrån prioritet 1 till 3. Tidigare var prio-3 (patienter som behöver vård inom 180 minuter) den största gruppen men med nya bedömningsregler har prio-2 (patienter som behöver vård inom 25 minuter) blivit allt fler. Det innebär att det idag är en större andel personer som bedöms behöva en ambulans inom kortare tid.

- Minskad tillgänglighet på ambulanser betyder i praktiken längre körvägar från angränsande distrikt vilket leder till allt längre väntetid, säger Christer Axelsson.

Ökad kvalitet förutsätter ökad kostnad

Trots problemet är Christer Axelsson optimistisk och menar att det finns en lösning.

- Idag har vi inga nationella bestämmelser som reglerar tillgängligheten på ambulanser, trots att det är lagstadgat i flera andra länder. I England till exempel ska 75 procent av befolkningen nås av en ambulans inom åtta minuter. Med en lag hade vi kunnat lösa det akuta ambulansproblemet i Sverige.

Svensk ambulanssjukvård ligger numera ofta ute på entreprenad. Ökad tillgänglighet ökar naturligtvis kostnaderna för ambulansorganisationen. Christer Axelsson menar att en lag skulle hjälpa entreprenörerna att dimensionera sina anbud efter lika kvalitetskrav.

- På samma sätt som man införde regler om att ha med en sjuksköterska i varje ambulans, behövs nyckeltal för tillgängligheten. Och tillgängligheten måste räknas utifrån de som behöver ambulans mest akut. Dessutom behöver SOS-alarms bedömningskriterier granskas för att undersöka varför det idag finns så många fall av prio-2. 

Som narkos- och ambulanssköterska har Christer Axelsson upplevt den försämrade tillgängligheten under lång tid. För att undvika att problemet uppmärksammas av media under en kort tid och sedan faller i glömska har forskarna kallat Socialstyrelsen till möte.

Kort fakta: Christer Axelsson har arbetat med ambulanssjukvård och räddningstjänst sedan 1981. Han fick sin doktorsgrad år 2010, och har jobbat på högskolan sedan dess. För att inte förlora sin förankring i verksamheten har han förhandlat till sig en tjänst som innebär att han arbetar 20 procent ute i fältet som ambulans-sjuksköterska.