Mångmiljonbelopp till forskningsprojekt

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har delat ut 100 miljoner kronor inom utlysningen informationsintensiva system. Av 45 forskningsansökningar har fyra projekt beviljats stöd. Ett av projekten, med koppling till forskningsgruppen CSLABS vid Handels- och IT-högskolan, har fått 19 miljoner kronor. Pengar som nu bland annat kommer att finansiera fem doktorander under fem års tid.

Handels- och IT-högskolan kommer bidra med expertis inom främst maskininlärning och ’high-performance computing’ genom docent Ulf Johansson och lektor Håkan Sundell. Dessutom kommer InnovationLab att utveckla mjukvara inom forskningsprojektet. Rekryteringen av två doktorander med lämplig profil kommer att starta omgående.

Projektets ambition är att förbättra metoder och algoritmer för dataanalys med syftet att detektera läkemedelseffekter. Målet är att utveckla metoder och programvara som ska hjälpa till för att upptäcka effekter av läkemedel, genom analyser av bland annat patientjournaler, läkemedelsregister och biverkningsrapporter.

Projektet leds av professor Henrik Boström vid Stockholms universitet. Samarbetet sker mellan Högskolan i Borås och Stockholms universitet, men inkluderar också ett antal externa partners som AstraZeneca, Karolinska institutet och WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring i Uppsala.