NkA får regeringsuppdrag att ta fram stöd

Stödet vänder sig i första hand till föräldrar och anhöriga till barn och unga som har flera funktionsnedsättningar och stora medicinska behov. Rent konkret handlar det bland annat om en webbsida med viktig information och belysande exempel, mötesdagar för intresserade, nätverk och kunskapsöversikter.

Regeringen har avsatt 1 miljon kronor till uppdraget under 2011. Om riksdagen beviljar ytterligare medel vill regeringen dela ut ytterligare 2 miljoner kronor under 2012 samt 3 miljoner kronor per år under år 2013 och 2014.

Det finns idag ingen myndighet eller verksamhet som har något helhetsperspektiv över vilka behov som finns hos anhöriga till barn och unga med flera funktionsnedsättningar. Det är oklart hur många som tillhör målgruppen, men enligt FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, handlar det om cirka 7 000 personer i alla åldrar, skriver NkA i ett pressmeddelande.

Eftersom dessa anhöriga är spridda över hela landet möter många myndigheter och andra verksamheter bara ett fåtal ur målgruppen och det blir därmed svårt att bygga upp kvalificerad kunskap och kompetens på egen hand.

– Vi är glada att det är vi som fått uppdraget att bygga upp ett kunskapsstöd inom området. Den här gruppen är helt beroende av att möta personal med rätt kompetens inom alla delar av de stödformer och verksamheter som de deltar i, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid NkA.

Kontaktperson:

Lennart Magnusson, verksamhetschef
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Tfn: 0480-41 80 21 

Mer information hos Nationellt kompetenscentrum Anhöriga