Utökat uppdrag och satsning på kvalitet

Efter ett intensivt möte i fredags kunde styrelsen för Högskolan i Borås presentera en rad nya beslut. Störst uppmärksamhet fick budgetfrågorna. Men Björn Brorström ser det något stramare läget som en utmaning.

– Vi befinner oss i en situation där våra ramar minskar något jämfört med tidigare planer. Det innebär att vi kommer att behöva minska omfattningen på den totala utbildningsverksamheten. Men vi går också in i detta med högt värde på vår myndighetskapital. Vi är ett lärosäte som ligger väl till – men vi måste vara på tårna.

– Att det är färre ungdomar som ska in på universitet och högskola om några år gör att regeringen stryper åt det här lite, kommenterar styrelseordförande Roland Andersson. Regeringen vill också omfördela pengar, så det vi tidigare fått för så kallade nollpresterare får vi inga pengar för längre.

Högskolan står stadigt

Högskolan i Borås har alltså ett oförändrat uppdrag, men ska utbilda fler lärarstudenter inom samma ramar. Detta innebär en del omprioriteringar. Enligt rektor Björn Brorström kan ett möjligt scenario beskrivas som en trestegsraket:

Steg 1: att avveckla eller inte genomföra ett antal fristående kurser.

Steg 2: att minska antalet platser på utbildningsprogram och på så sätt också höja kvalitén.

Steg 3: kan vara att stänga vissa utbildningsprogram tills vidare. Detta är ju en mer drastisk åtgärd.

– Det är väldigt gungigt för sektorn just nu. Men vi står stadigt, baserat på den starka ekonomi och det starka utbud vi har byggt upp. Det är bra att vi är konkurrenskraftiga, att vi ser över det vi gör. Vi har bra koll på läget.

Roland Andersson menar att kärnan i det som idag uppfattas som Högskolan i Borås kommer att vara intakt.

– Det finns områden som vi har pekat ut som strategiska framtidsområden. Där är vi väldigt bra, till och med världsledande, och där ska vi naturligtvis inte minska något. Det vi är bäst på ska vi inte vingklippa.

Högskoldirektör Karin Cardell stryker under hur viktigt det är att man inte glömmer varför Högskolan i Borås finns.

– Vi finns ju till för näringsliv, företagsamhet och arbetsmarknad – och för studenterna. Högre utbildning är ju central för den regionala utvecklingen. Det vill vi fortsätta att betona.