Vinnare i utvecklingstävling

En fråga som numera återfinns på många agendor är: Vad behöver små och medelstora företag? Syftet med tävlingen var att visa att gränsöverskridande samarbete vilket kan vara en bra investering för framtiden för alla parter.  Det vinnande bidraget bestod av en innovativ mobil applikation som syftade till att underlätta inköp för kunderna till ett stort köpcenter med ett 60-tal butiker i Karlstad.

24-timmars tävlingar är ett initiativ som har visat sig vara framgångsrikt för näringslivet och akademin. Konceptet bestod av en utvecklingstävling där deltagarna måste lösa en uppgift som lämnas av ett företag, i detta fall Bergviks köpcenter. 24 timmars tävlingar är ett bra sätt för människor att mötas i en kreativ miljö för att skapa innovativa produkter.