Vinnova-pengar till högskolans forskningsprojekt

Högskolan i Borås har blivit beviljade forskningspengar från Vinnova för ett antal forskningsprojekt. Bland annat har projektet ”Från träd till tyg”, som så småningom ska leda till att hitta ett alternativ till bomullsfibern, fått 750 000 kronor.

– Arbetet med att hitta alternativ, eller snarare komplement, är viktigt eftersom ökning av bomullsodling skulle innebära stor miljöbelastning och dessutom konkurrerar bomullsodling med odling av spannmål och andra matgrödor. Idag baseras mer än 60 % av alla textilfibrer på olja, som i sin tur också håller på att ta slut. Det finns därför ett enormt behov av gröna textilfibrer och kanske detta projekt kan bli en del av lösningen för textilindustrin säger Anders Persson, universitetslektor på Institutionen Textilhögskolan och projektledare.

Satsning på framtidens akutsjukvård
Projektet ”Metis - En plattform och testbädd för pre-hospital eHälsa” är ett annat forskningsprojekt där högskolan ingår i som fått medel från Vinnova.  I en tid där den framtida pre-hospitala akutsjukvården står inför stora utmaningar är projektets mål att skapa en unik pre-hospital eHälso-plattform och testbädd.

– Testbädden är en mjukvara som gör det möjligt att kommunicera inom den prehospitala akutsjukvården. Vi har nu fått medel för vårt första, uppbyggande steg i projektet. Detta är en unik satsning i och med att det är första gången den vi samordnar oss på detta sätt i Västra Götalandsregionen, säger Birgitta Wirelint Sundström, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap.

Nytt F:3-projekt
Vinnova har tilldelat en miljon kronor till ett projekt som går ut på ett års fallstudier av företag inom de så kallade kreativa näringarna, där bland annat mode och design ingår. Lisbeth Svengren Holm är professor vid Textilhögskolan och kommer att leda arbetet med fem av företagen. Projektet ligger inom ramen för forskningsprojektet F:3.

– Företagen i våra fallstudier är en blandning av design och mode, det vill säga sportutrustning, hörlurar, glasögon och kläder. I vårt projekt ska vi studera ledning och organisation av de kreativa processerna och vad som händer med resultaten, det vill säga kommersialiseringen av dessa.

Projektet har tilldelats en miljon kronor från Vinnova och är ett samarbete mellan Textilhögskolan och Lunds universitet.

Forskningsprojektet Smart Textiles startade 2008 och fick då finansiering för åtta år. Nu har projektet utvärderats av Vinnova och klartecken gavs då för en fortsättning i tre år till.