Antalet sökande ökar till ingenjörsutbildningar

– Det är viktigt att lyfta fram detta, fortsätter Wahnström, för i vissa media hävdas att antalet minskat. Det är sant att till våra engelskspråkiga påbyggnadsutbildningar har antalet sökande minskat beroende på att avgifter införts för utländska studenter. Men till våra ingenjörsutbildningar är trenden alltså den motsatta.

– Ska Sverige klara sig i en hård internationell konkurrens så måste vi utbilda fler ingenjörer. Därför är den nya trenden glädjande, avslutar Tomas Wahnström.