Återträff för avslutad LINDRA-studie

Ambulanspersonal från de medverkande sjukvårdsområdena Göteborg /SU, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, , Kungälv, NÄL Uddevalla Sjukhus och Halmstad, samlades på Yxhammarsgården i Borås den 20 oktober för att ta del av de första  resultaten. Resultaten presenterades av professor Johan Herlitz och fil.dr. Birgitta S Wireklint ur forskargruppen.

– Jag tror att detta är den största studien i världen som har tittat på effekten av en intervention med fokus på smärtlindring prehospitalt, konstaterade professor Johan Herlitz bland annat.

De slutgiltiga resultaten av studien presenteras under våren 2012.

Fakta om LINDRA:

  • LINDRA är en multicenterstudie, det vill säga den omfattar flera olika geografiska områden och sjukvårdsområden.
  • LINDRA syftar till att öka ambulanssjuksköterskors möjligheter att bedöma, lindra och behandla bröstsmärta och oro hos patienter som söker ambulanssjukvård.
  • Medverkande sjukvårdsområden: LINDRA-studiens datainsamling startade i maj 2008; Ambulanssjukvården i Göteborg/SU, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Halmstad (öster). Våren 2009; Kungälv, NÄL Uddevall Sjukhus och Halmstad (väster).
  • 1800 patienter ingår, 45 % är kvinnor och drygt 25 % hade hjärtinfarkt.
  • Projektet har genomförts av en forskargrupp bestående av professor Johan Herlitz, med.dr. Angela Bång och fil.dr. Birgitta Wireklint Sundström på Institutionen för vårdvetenskap/ Kunskapscentrum PreHospen, Högskolan i Borås/ , samt en klinisk expertgrupp med ambulansöverläkare och erfarna ambulanssjuksköterskor.
  • Forskningsstudien bedrivs med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Högskolan i Borås.