Borås bidrar till fler lärare i Varberg

Högskolan i Borås var ett av få lärosäten som fick fler utbildningsplatser när regeringen omfördelade utbildningsplatserna för den nya lärarutbildningen. Efter granskning av Högskoleverket tilldelades Högskolan i Borås 216 nya utbildningsplatser från och med 2012, varav 50 platser förläggs till Campus Varberg.

- Högskoleverkets granskningar av våra grundutbildningar har genomgående varit positiva. Departementet utökar vårt lärarutbildningsuppdrag med hänvisning till kvalitet och kapacitet. Examensrätterna är i hamn och våra alumner är nöjdast i landet. Vi har med andra ord mycket att glädjas åt, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik vid högskolan.

Högskolan är idag den största utbildningsarrangören på Campus Varberg med flest utbildningsprogram och fristående kurser. I och med den nya grundlärarutbildningen och vårintag för förskollärare som Campus Varberg erbjuder kommer lärarutbildningarna tillsammans utgöra det största utbildningsområdet.

Ulric Björck, chef på Campus Varberg, berättar att lärarutbildningarna passar väl överens med Campus Varbergs koncept om efterfrågade utbildningar.

- I princip samtliga studenter som går ut lärarutbildningen får jobb. Fram till 2020 har dessutom Högskoleverket spått en ökad brist av förskollärare, säger Ulric Björck.

Det utökade samarbetet välkomnas även i Borås.

- Efter en konstruktiv dialog med Campus Varberg och Varbergs kommun är vi nöjda med att nu utöka vår gemensamma verksamhet. Kombinationen av en expanderande kommun, en högskola med resurser och Sveriges mest nöjda lärarstudenter är en vinnande och oslagbar kombination, avslutar Lars-Erik Olsson.

Lärarutbildningarna är öppna för ansökan och söks via www.antagning.se

Läs mer via www.campus.varberg.se och www.hb.se/utbildning