Fika gratis för en god sak!

Högskolan bjuder in studenter och personal till gemensam fika mellan kl. 09:45-10:30 utanför biblioteket den 19 oktober. Att delta i 'Fairtrade Challenge' är ett sätt att profilera högskolans engagemang för Fairtrade och hållbar utveckling. 

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid högskolan, berättar att det finns flera anledningar att köpa Fairtrade-märkta produkter.

- Det är viktigt att vi som konsumenter ser till att de varor vi handlar framställs under rimliga arbetsvillkor. Fairtrade främjar även miljö och ekologisk produktion, säger Birgitta Påhlsson.

Birgitta Påhlsson berättar vidare att högskolan samverkar med Borås Stad (Fairtrade City*) i frågor kring bland annat etisk upphandling.

- På högskolan köper vi in Fairtrade-märkt och ekologiskt kaffe och te enligt rektorsbeslut. Beslutet har tillkommit som ett led i arbetet med hållbar utveckling vid högskolan, avslutar Birgitta Påhlsson.

Kom för att fika, umgås och testa ditt ekologiska fotavtryck!

*Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Borås är diplomerad Fairtrade City och samtliga politiska partier i kommunen är överens om att arbeta för detta mål.