Framtidens vård och omsorg är offentlig – och privat

Något enkelt svar på den frågan gavs inte under föreläsningen, dock belystes problemet från många håll; Ulf Hurtig, verksamhetschef för Skogsbrynets HBV och skola i Sätila berättade, i samtal med biträdande regionchef Peter Gaestadius från Svenskt näringsliv, om hur det kan vara att starta ett behandlingshem för tonåringar.

Vad skulle behövas för att underlätta att driva företag inom vård och omsorg? Frågade Peter Gaestadius.

– Hotet för oss är kommunernas ekonomi, eftersom det är de som är våra uppdragsgivare, svarade Ulf Hurtig och vidareutvecklade:

– Vi känner av svängningarna i kommunernas ekonomier. Ett större mått av långsiktighet skulle vara till stor hjälp för oss företagare, menade han.

Bengt-Göran Olausson, strategisk rådgivare till regionledningen i Västra Götaland, pratade under parollen ”Ökad mångfald skapar utveckling” och konstaterade att omvärldsfaktorer spelar en stor roll för hur samhället behöver agera för att upprätthålla god vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

– Om 10-15 år kommer det att vara färre personer på arbetsmarknaden än idag, urbaniseringen har ökat och det finns fler människor med ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. För att klara det fortsatta vård- och omsorgsuppdraget måste vi bli mer innovativa och påhittiga, deklarerade han.

Roland Andersson (S), i detta sammanhang representant för Högskolan i Borås styrelse, resonerade kring privat kontra offentlig vård och omsorg.

– Det finns två centrala frågor att ställa i en privatiseringsprocess; Får vi bättre service och bättre omhändertagande?  Och hur hanterar vi skattemedlen? Det gäller att krama patienterna - inte vårdsystemen eller vårdideologin, hävdade Andersson.

 

 

 

 

Föreläsningen avslutades med en paneldiskussion, ledd av dagens moderator Daniel Yar Hamidi, föreståndare för CEA (Centrum för entreprenörskap och affärsdesign) och VD för Inicia AB vid Högskolan i Borås.

Fotnot: 

Nästa lunchföreläsning på temat entreprenörskap inom vård och omsorgs hålls preliminärt 9 december. Håll utkik på http://www.hb.se/vhb/entreprenor efter mer information. Där kan du också se entreprenörskapsföreläsningen i efterhand.