Hallå där Kenneth Jönsson…

Vad är akutdagarna för något?

– Akutdagarna anordnas en gång om året för verksamheter med anknytning till akutsjukvård.

Varför åker du dit?

– Jag åker som representant för Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap (VHB) och framförallt för att visa att det finns vidareutbildning på avancerad nivå som vänder sig mot sjukvård inom akutmottagning och som ges vid VHB.

Syftet med resan är att dels visa upp att programmet existerar och dels att få möjlighet att knyta kontakter inom området, säger Kenneth Jönsson och fortsätter:

– Kontakter är jättebra om det finns behov av att rådfråga kunniga människor för att förbättra och anpassa utbildningen i framtiden. Dessutom vill jag ta tillfället i akt att sätta VHB på studenternas karta när det är dags att söka igen till våren. Detta är såklart en stor orsak till resan. Att få kontakt med potentiella studenter.

Förra året var akutdagarna i Stockholm. Vad har du fått för reaktioner från den mässan?

– Utbildningen här på VHB ges på 100 procent distans vilket öppnar möjligheten för studenter runt om i hela landet att studera i Borås . Efter Stockholm märks att sökande och studenter är mer spridda över landet. Detta är troligen en direkt effekt av den resan. Idag finns till och med en student från Norge.

Tillsammans med Stockholm och Örebro är Högskolan i Borås de enda lärosäten som erbjuder den här utbildningen. Förutom det, vad är det som gör utbildningen på VHB unik?

– All utbildning är på distans vilket öppnar upp för en bredare publik. Något vi är stolta över är att all utbildning i alla kurser sker i Högskolan i Borås regi. Det finns inget behov av att hyra in någon extern kurs från ett annat lärosäte. Alla kurser ges som fristående kurser och samtliga finns på magisternivå.