Kan ny teknik öka friheten för demenssjuka och deras anhöriga?

Posifon är ett bolag som erbjuder mobila trygghetslarm (personlarm) med internetbaserade larmtjänster. Nu blir Posifon föremål för en studie som i stor skala ska testa och utvärdera nyttoaspekterna vid användande av mobila trygghetslarm. Genom studien vill man också undersöka hur trygghetslarmet kan höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, och hur det kan underlätta för omsorgspersonal och höja äldreomsorgens servicegrad mot aktiva äldre.

– Vår förhoppning är att tekniken ska underlätta för såväl användaren, anhöriga som för omsorgspersonalen. Att mer tid av omsorgen ska kunna ägnas åt vårdande uppgifter istället för att övervaka personerna. Vi tror också att användningen av larmen kommer att spara pengar för kommunerna då människor håller sig friska längre och vårdbehov kan senareläggas, säger Lars Ottoson.

– Projektet är nu igång. Vi har påbörjat rekryteringsarbetet av personer som ska ingå i studien, säger Lennart Magnusson, som är ansvarig forskare vid Högskolan i Borås.

I forskarteamet från Högskolan i Borås ingår även professor Lars Sandman, som är ansvarig för det etiska analysarbetet.

Larmenheten, som Posifon har utvecklat har användaren på sig som ett armbandsur eller runt halsen. Med en enkel knapptryckning kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal. Familj och vårdpersonal kan också enkelt lokalisera användaren via sina smartphones eller via datorn.