Kvalitetssäkring av examensbevis

Diploma Supplement är en engelsk bilaga till det inhemska examensbeviset. Dokumentet beskriver innebörden av svensk examen och dess plats i utbildningssystemet. Syftet är att göra det möjligt att beskriva studentens examen för en utländsk publik och därmed öka de internationella karriärmöjligheterna för högskoleutbildade.

Johan Drotz, systemkoordinator vid Högskolan i Borås, har varit delaktig i ansökningsprocessen.

- Att vår ansökan beviljades är ett bevis på att vi följer EU:s kvalitetskrav. Det är en kvalitetsstämpel som visar på internationell transparens.

I årets omgång beviljades ansökningar för 55 europeiska lärosäten. Detta kommer underlätta för arbetsgivare att enklare värdera utländska personers kompetens och meriter. EU-kommissionens långsiktiga mål är att få alla europeiska lärosäten att följa gemensamma mallar.

Läs mer