Mässa om kognitiva tekniska hjälpmedel

Vid utställningen kommer olika typer av hjälpmedel visas och demonstreras.

Målgrupp: Personer med kognitiva problem, anhöriga och personal inom området, seniorverksamhet, assistansföretag, skolor, studenter, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt övriga intresserade.

Två föreläsningar kommer att hållas:
• Torsdag 13 oktober kl. 15.00-16.00 - “Hjälpmedel i hälsovård”. Maria Amnell,
arbetsterapeut vid Etac i Uppsala. 
• Fredag 14 oktober kl. 13.00-14.00 - “Logopedi i Öppen vård”.
Daniel Axelsson, logoped vid Primärvården, Södra Älvsborg.

Tid: 10.00 - 16.00 båda dagarna. 
Plats: Mässan äger rum i entréhallen i Sandgärdet (intill Biblioteket), Högskolan i Borås. Föreläsningarna hålls i sal M 506.

Mässdagarna är kostnadsfria!

Ingen anmälan krävs!