Mötesplats Borås – konferens sammanför forskare och praktiker

Det händer mycket i biblioteksvärlden. Bland annat har Kungliga Biblioteket i Stockholm fått ett nytt nationellt uppdrag som utökar deras ansvar till att gälla alla bibliotekstyper. KB:s område var tidigare begränsat till universitets/högskole- och specialbibliotek och deras frågor.

Siffrorna pekar på att barn är den enda grupp vars biblioteksbesökande inte går ned. Den nya skollagen, som också kommer att debatteras, medför ett starkare stöd för skolbibliotek i kommunerna. Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, talar om en sektor där det mesta rör på sig.

Åsa Lindeborg avslutar mötesplatsen

– Vi kommer också att diskutera bibliotekens olika roller; som demokratiskt forum, kulturcentra, mötesplats och som källa till livslångt lärande. Att det här är en viktig diskussion ser vi på att det är rekordmånga som har anmält sig till årets konferens.

En annan viktig funktion med mötesplatskonferensen är att studenter på bibliotekarieutbildningen får chans att träffa yrkesverksamma inom sektorn. Något som naturligtvis är viktigt för Margareta Lundberg Rodin.

– Studenterna får tips på hur de kan jobba när de har slutat här. Det är en jättebra möjlighet för dem.

På torsdagen avslutar Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg konferensen med en reflekterande föreläsning med titeln "Läget i Bibliotekssverige".

Var och när?
Mötesplats Borås ägde rum i Sparbankssalen på Högskolan i Borås 19-20 oktober.