Motstridiga krav när skolelever lär sig söka information

Anna Lundh är forskare vid Institutionen bibliotek- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och hon har forskat om barn som ”forskar”. Med hjälp av en videokamera har hon i sina empiriska studier observerat skolelever som arbetar projektbaserat. 

– Under den första tiden i skolan lär sig barn vad det innebär att vara elev, vilket de sedan är väldigt länge. Jag ser informationskompetenser som en del av att vara läs- och skrivkunnig, inte som vissa som ser det, som en vuxenkompetens, säger Anna Lundh.

I sin avhandling konstaterar hon att elever möts av motstridiga krav när det kommer till att utveckla informationskompetenser.

– Till exempel förväntas barnen ställa ”genuina” frågor, samtidigt som de måste ställa dem på ett sätt som passar in i skolan. Motstridiga krav skapar svårigheter för både barn och pedagoger. Jag tror många, både lärare och bibliotekarier, kommer att känna igen sig i avhandlingens resultat.

Avhandlingen 
Doing research in Primary School: Information Activities in Project-Based Learning

Avhandlingen finns tillgänglig elektronisk på http://hdl.handle.net/2320/8610

Disputation 
21/10 kl. 13:15 sal M402, Högskolan i Borås