Nu ska träd bli tyg

Bristen på bomullen i världen sätter press på att hitta andra alternativ. Textilhögskolan kommer nu tillsammans med Domsjö, TEKO och Processum inleda arbetet att framställa en fiber av regenererad cellulosa.
– Arbetet med att hitta alternativ, eller snarare komplement, är viktigt eftersom ökning av bomullsodling skulle innebära stor miljöbelastning och dessutom konkurrerar bomullsodling med odling av spannmål och andra matgrödor. Idag baseras mer än 60 % av alla textilfibrer på olja, som i sin tur också håller på att ta slut. Det finns därför ett enormt behov av gröna textilfibrer och kanske detta projekt kan bli en del av lösningen för textilindustrin säger Anders Persson, universitetslektor på Textilhögskolan och projektledare.

Utmaningsdriven innovation

VINNOVAs utlysning handlar om ”utmaningsdriven innovation” som är uppbyggt som en ”trestegsraket”. Anslaget på 750 000 kr är till för det första steget.
– I den första fasen som vi fått pengar till ska vi bygga upp en organisation och göra en projektplan inför ansökan till nästa steg.

Redan 15 mars 2012 ska organisationen vara satt. Sedan är siktet inställt på ansökan för steg två med en budget på upp till 20 miljoner.
– Det är då det verkliga projektet startar, säger Anders Persson.

Utlysningen ”Utmaningsdriven innovation” fick sammanlagt 635 ansökningar, det högsta antalet någonsin för en enskild utlysning. 94 projekt har fått finansiering med sammanlagt 68 miljoner kronor. Läs VINNOVAS pressmeddelande här