Nu skickas ansökan om doktorsexamenstillstånd in

Idag skickas ansökan om ”rätt att utfärda generell examen på forskarnivå inom området Handel och IT” in till Högskoleverket.  Efter en lång period av hårt arbete kan nu arbetsgruppen som jobbat med ansökan pusta ut ett tag. Åtminstone tills det är dags att åka till Stockholm och möta Högskoleverkets bedömargrupp. 

Arbetsgruppen som har tagit fram ansökan består av:
Björn Abelli, fil. dr
Rolf Appelqvist, prefekt
Stefan Cronholm, prof
Karin M Ekström, prof
Rikard Lindgren, prof
Mikael Löfström, fil. dr
Nicklas Salomonson, ek. dr

Besked beräknas till midsommar 2012.

Läs den fullständiga ansökan här