SHAMAN - Workshop om den digitala arkiveringens framtid

SHAMAN är ett EU-finansierat projekt vars namn står för Sustaining Heritage Access through Multivalent ArchiviNg (˜bevarande och åtkomst av arv via multipel arkivering). Tre av deltagarna, professor Adil Hasan (Kings College London, Storbritannien), Doktor Jean-Pierre Chanod (Xerox Research Centre Europe, Frankrike) och Professor Sándor Darányi (Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås) fick svara på tre frågor om workshopen:

1. Vad är syftet med SHAMAN-workshopen?
2. Vad ska du göra, specifikt, i workshopen?
3. Vad ser du som den största fördelen med att göra den här typen av workshops?

Adil Hasan:

1. SHAMAN handlar om att utreda problemen med bevarandet av digitalt material. Projektet har upptäckt ett antal metoder som är direkt relevanta för utövare idag när det gäller att säkerställa digitala tillgångar för långvarig användning. Syftet med workshopen är att sprida några av dessa idéer och metoder.
2. Jag kommer att diskutera det splittrade läget idag och hur digitalt bevarande kan bidra till att bekämpa densamma.
3. Största fördelen är direkt feedback. Möjligheten att diskutera med potentiella utövare av idéer och koncept som utvecklats inom projektet och att validera och förbättra dessa idéer och koncept bygger på feedback.

Jean-Pierre Chanod:

1. Syftet är spridningen av resultaten från SHAMAN-projektet om digitalt bevarande och att öka medvetenheten om digitalt bevarande och dess utmaningar.
2. Mitt bidrag blir att fokusera på en särskild aspekt av projektet, nämligen processbevarande.
3. Det är viktigt att samla deltagare i projektet för att gemensamt överväga de resultat som uppnåtts under projektets gång och att planera för framtida gemensamt arbete. En annan fördel är spridningen av resultat, en viktig uppgift i detta skede av projektet.

Sándor Darányi:

1. Syftet är att få igång nästa fas av intensivt samarbete med våra viktigaste SHAMAN-partners. Eftersom vi planerar att lämna in en ny EU-ansökan relativt snart är det viktigt att vi finjusterar resultaten från projektet till och med november 2011, med nya idéer om hur och var vi ska tillämpa dem härnäst.
2. Min specifika uppgift blir, förutom att övervaka en lokal grupp av utmärkta deltagare till seminariet, att organisera processen. Jag hoppas på en intensiv diskussion i workshopen på torsdag och fredag, och att idéerna kommer att fortsätta att utvecklas.
3. Största fördelen är att det ger oss chansen att arbeta tillsammans med kollegor öga mot öga, vilket är ett bra sätt att lära sig om de framsteg de har nyligen gjort i sin forskning och sitt utvecklingsarbete. Sådana tillfällen ger oss belöning i form av omedelbar kollegial feedback.

SHAMAN-workshopen sker den 12 oktober i sal M404, kl. 9.30 – 15.30.