Tomas Tranströmer får 2011 års Nobelpris i litteratur

I motiveringen uppmärksammas följande:

för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga

Läs mer om pristagaren Tomas Tranströmer på Nobelprize.org. Där finns bl.a. en bibliografisk notis om författaren och hans verk.

BLR har i katalogen Tomas Tranströmer som författare till 16 arbeten.