Vårdkvalet: offentlig eller privat vård och omsorg?

Dan Andersson, en av arrangörerna, menar att temat är aktuellt för alla:
– Vård, omsorg och hälsa berör oss alla på något sätt. Det är dessutom så att hälso- och sjukvården står inför enorma utmaningar när medellivslängden förväntas stiga ytterligare samtidigt som många redan tidigt i livet drabbas av ohälsa i form av till exempel livsstilsrelaterade sjukdomar.

Fyra föreläsare finns på plats. Ulf Hurtig, verksamhetschef för Skogsbrynets HBV och skola i Sätila och Peter Gaestadius, biträdande regionschef på Svenskt Näringsliv, ska föreläsa om “Inspiration för en företagare”. Bengt-Göran Olausson, strategisk rådgivare till regionsledningen i Västra Götaland, berättar om att “Ökad mångfald skapar utveckling” och Roland Andersson, styrelseordförande Högskolan i Borås har rubriken “Privat vård och omsorg” på sin föreläsning.

Varför ska man gå på föreläsningen?
– För att det är ett synnerligen aktuellt tema med spännande föreläsare som representerar olika perspektiv. De har olika bakgrund vilket skapar förutsättningar för en intressant dialog, säger Dan Andersson.

 

Tid och plats:

Datum: Fredag 21 oktober
Tid: 11:45-13:00 (lunchsmörgås serveras 11:45, föreläsningen börjar 12:15)
Plats: M402, Sandgärdet, Högskolan i Borås

För mer information kontakta:

Mikael Högling
Koordinator vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås
Tfn: 033-435 44 66
Läs mer: http://www.hb.se/wps/portal/vhb/entreprenor