Boka konsultation med FoUS vetenskapliga ledare!

Planerar du tillsammans med arbetskamrater att genomföra ett utvecklings eller kvalitetsarbete? Har du ett material du vill utveckla, t ex för en artikel? Eller behöver du som medlem i en frivillig- eller intresseorganisation verktyg för att undersöka hur brukare/klienter/patienter upplever service och bemötande?

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten i kommun och region i Sjuhäradsområdet och Vårgårda eller är verksam inom brukar- och intresseorganisationer och vill ha hjälp med denna typ av frågor, har möjlighet att boka tid för konsultation med FoU Sjuhärad Välfärds vetenskapliga ledare.

Du kan när som helst kontakta oss för konsultationer. Vi inbjuder även till särskilda konsultationstillfällen varje termin, nästa tillfälle är 21 november. Anmälan görs senast en vecka innan till Caroline Andersson 033-435 4706 alt caroline.andersson@hb.se

Konsultationen är kostnadsfri!

Mer information finns i inbjudan