Borås premieras med fler utbildningsplatser

Inför starten av den nya lärarutbildningen hösten 2011 har Högskoleverket granskat och valt ut vilka lärosäten som får utfärda de fyra examina. För att omfördela utbildningsplatser från de lärosäten som inte ansetts uppnå kvalitetskraven har nu andra tilldelats platser för fler studenter med början år 2012. Högskolan i Borås är ett av de lärosäten som premieras.

Lars-Erik Olsson är prefekt vid Institutionen för pedagogik, som i och med beslutet kommer att expandera verksamheten.

- Det är förstås roligt att det blev som vi förutsett. Vi vet sedan tidigare att våra studenter är nöjda med utbildningen och att nu få regeringens förtroende att utöka vår verksamhet är vi stolta över, säger Lars-Erik Olsson.  

Lars-Erik Olsson berättar att återkommande undersökningar visar samma resultat.

- Vi har just sett resultaten från en alumni-undersökning som, för andra gången i rad, visar att vår lärarutbildning håller en nationell toppklass. Enligt våra före detta studenter är vi bäst bland 25 svenska lärosäten. Den senaste mätningen bekräftar och överträffar den tidigare.

Även högskoledirektör Karin Cardell är nöjd över att högskolan nu får utöka sin verksamhet.

- Det här ett kvitto på vår goda kvalitet och kontinuitet. Regeringens bedömning är att Högskolan i Borås är ett lärosäte som har förmåga att växa. Sett till vår storlek får vi dessutom störst tilldelning av platser, förklarar Karin Cardell.

Hela budgetpropositionen kommer att presenteras den 20 september 2011.

Pressmeddelande från utbildningsdepartementet
Så här fördelas utbildningplatserna