Grundare lämnar högskolan

Fastän Bibliotekshögskolan har funnits i nästan 40 år dröjde det till 1990-talet innan grundutbildningen fick en tydlig forskningsanknytning och forskningsöverbyggnad. Lars Höglund har från början varit med i uppbyggnaden av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, först som grundare (tillsammans med Olle Persson) av forskningsgruppen Inforsk under 1970-talet, sedan 1994 som första professor och ämnesföreträdare vid enheten för biblioteks- och informationsvetenskap Göteborgs universitet. 

1999 slöts avtalet med institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan vid högskolan i Borås, som möjliggjorde den gemensamma enheten med grundutbildning och forskarutbildning. Med Lars som ämnesföreträdare och ställföreträdande prefekt byggdes en gedigen forskarutbildning upp med allt i allt 26 doktorsavhandlingar och 6 licentiatavhandlingar. Forskarutbildningens kvalitet gjorde att Högskolan i Borås kunde få egna forskarutbildningsrättigheter i ämnet 2010. Som en följd av detta kommer det mycket täta samarbetet mellan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet att förändras.

Meriterad pionjär

Som första professor i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige har Lars Höglund varit med om en storartad utveckling i ämnet liksom i forskningsmiljön vid institutionen. Nu, när denna era närmar sig sitt slut och den nära kontakten blir mindre intensiv, önskade Bibliotekshögskolan ta farväl av Lars och firade hans omfattande bidrag med en tillbakablick på denna utveckling och med personliga tal från kollegor och vänner från hela Norden. 

Den historiska tillbakablicken inleddes med ett tal från Emin Tengström, professor emeritus i humanekologi, vars utredning under 1980-talet ledde fram till att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap upprättades även i Sverige. Kollegor från Norge, Danmark, Lund och den egna institutionen gav uttryck för Lars omfattande bidrag till ämnet och uppmanade honom att fortsätta sin egen forskning nu när den administrativa bördan kommer att minskas. Efter talen fortsatte firandet med gåvor, blommor och vin samt buffé och mingel i institutionens lokaler.