Ny ansökan om forskarexamensrättigheter på gång

I somras fick Högskolan avslag på två ansökningar. Dessa låg inom områdena Integrerad vårdutveckling samt Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Då gjorde HSV bedömningen att det fanns brister i ansökan, men gav också beröm, bland annat för högskolans forskarutbildningsmiljö, ekonomiska situation och dess kvalitetssäkring av utbildningarna.

Detta tycks ha sporrat högskolans ledning. En enig styrelse fattade nämligen på torsdagens styrelsemöte beslut om att ansöka om rätten att examinera forskare inom Handel och IT. Styrelseordförande Roland Andersson och rektor Björn Brorström kommer nu att finputsa ansökan som sedan går iväg officiellt 15 oktober.

Pengar kan omfördelas

Övriga fattade beslut var av mer väntad art. Mål och Strategidokumentet för Högskolan i Borås klubbades enhälligt av styrelsen med bara några små ändringar, liksom Verksamhetsplanen som också gick igenom.

När det gäller Styrmodellen, det dokument som utgör grund för fördelning av högskolans resurser, har framför allt en viktig förändring gjorts. Man har förbättrat möjligheten för högskolan att flytta resurser mellan institutioner samt ökad insynen av denna resursfördelning. En mer djuplodande artikel om högskolans styrmodell kommer senare.

Planerna på Textilhögskolans kommande flytt från kvarteret Vulcanus till Simonsland arbetas det också på. Nu har styrelsen gett rektor och ledningen i uppdrag att till oktobermötet återkomma med en kalkyl på hur möjligheterna ser ut för ytterligare 4000 kvadratmeter lokaler.