Ny lärarutbildning i fokus

Institutionen för pedagogik bjöd in VFU-samordnare, VFU-lärare, mentorer, chefer för grundskola och förskola, rektorer, utvecklingsledare och förvaltningschefer till informationsträff om den nya lärarutbildningen.

Här hittar du dokumentationen.