Personalnytt vid FoU Sjuhärad Välfärd

Bilden: Lolo Lebedinski. 

Ny samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Från och med 1 september har Lolo Lebedinski nytt uppdrag som samordnare på 50% vid FoU Sjuhärad Välfärd. Lolo kommer att arbeta med behovsgrupperna missbruk, beroende, psykiska funktionshinder och socioekonomiskt utsatta grupper.

Lolo är anställd vid Högskolan i Borås och har varit knuten till FoU Sjuhärad Välfärd i två perioder de senaste åren och nu senast från 2009 på heltid. Utöver samordnarrollen kommer hon att arbeta med olika uppdrag, bl. a. inom området utvärdering. 

Bilden: Eva Hjort

Projektledare för utvärdering av TryggVE Trygghetspaket

Eva Hjort har sedan 1 augusti uppdrag som projektledare på 25% för utvärdering av TryggVe Trygghetspaket. Eva är till vardags enhetschef vid Stadsgemensamma avdelningen för äldre- och funktionshinderverksamhet vid Borås Stad. 

Projektet "TryggVE Trygghetspaket" syftar till att pröva om tekniska lösningar i hemmet kan vara till stöd för den äldre att öka upplevelsen av trygghet och vara självständig och delaktig i sin vardag trots hög ålder och funktionsnedsättning. Målet är att med teknikens hjälp öka upplevelsen av trygghet i hemmet. 

Utvärderingsuppdraget sträcker sig till och med år 2012.