Äldreministern ville lära mer om Lär ut

– Läkemedel är en fantastisk tillgång för äldre, men det kan också vara något som försämrar deras livskvalitet. Därför har vi ett stort projekt på gång där vi vill stimulera bra läkemedelsutveckling i landet. Och jag blev så nyfiken när jag läste om det här – och att det är utvärderat på ett vetenskapligt sätt – så jag bad att få komma hit idag, säger Maria Larsson.

Bilden visar äldreminister Maria Larsson i samspråk med Bertil, en av de boende på Ekekullen.

EU har utsett 2012 till äldreåret och Sveriges regering satsar 4 miljarder på förbättringar för de mest sjuka äldre, bland annat av läkemedelshantering och mer samordning inom vård och omsorg. Så det är inte att undra på att Lär ut-konceptet får blickarna på sig just nu, trots att det var sju år sedan det hela startade som projekt.

– Lär ut handlar om att ge personalen som finns närmast de äldre – det vill säga sjuksköterskor och omvårdnadspersonal – verktyg och kunskap om äldre och läkemedel, berättar Marie Elm, projektledare vid Borås stad och FoU Sjuhärad Välfärd.

Utbildning, rutiner och symtomskattning är konceptets tre ben. För den senare finns en särskild blankett som tagits fram i projektet. Med hjälp av den får personalen chans att uppmärksamma läkemedelsrelaterade problem, förklarar Marie Elm.

– Det är ofta svårt att veta vad de äldres symtom beror på, om det är sjukdomar, åldrandet i sig eller läkemedel som ligger bakom.

Hjälp till de äldre

Ekekullens äldreboende i Sandhult har varit med i Lär ut-projektet från start. Och när äldreministern kom på besök fick hon möta personalen som arbetar med konceptet till vardags: läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Hon ställde mycket frågor, bland annat undrade hon vad omvårdnadpersonalen hade för egna tankar omkring symtomskattningen.

– Den gör att vi känner oss mer delaktiga i de äldres vård över huvud taget, säger Berit Lövstrand och hennes kollega Berit Claesson fortsätter:

– Hos en del har vi märkt en förändring till det bättre och det är roligt, då känns det som om vi har varit med och hjälpt till med det.

Projektledaren Marie Elm drog en parallell till fallet med en övermedicinerad kvinna som uppmärksammades i tv-programmet Uppdrag granskning.

– Jag tror att det finns en del sådana fall i våra verksamheter – det här projektet är för dem, för att vi ska hitta dem, säger hon.

 

Personal som jobbar med Lär ut på Ekekullen, från vänster Berit Lövstrand och Berit Claesson, båda omvårdnadspersonal, sjuksköterskan Sari Alexandersson.

 

 

 

Flera framgångsfaktorer

Förutom rundvandring då ministern fick hälsa på några av de boende, fick hon också information om konceptet. Projektledaren Marie Elm pekade på några av framgångsfaktorerna; att personalen haft stöd hos sina respektive ledningar, samverkan mellan bland andra primärvård, kommun och FoU Sjuhärad Välfärd samt att regeringens stimulansmedel gett projektet nödvändig ekonomi.

Med sig tillbaka till Stockholm och socialdepartementet fick Maria Larsson Lär ut-projektets rapport och blanketter.

– Jag ska med intresse ta det del av det här. Det är så bra med konkreta exempel för att illustrera politiken och att kunna visa att till exempel stimulansmedel gör nytta.

Tycker du att Lär ut-konceptet ska spridas vidare ut i landet?

– Absolut, det är jätteintressant! Tanken är ju att de projekt som tas fram ska dela med sig till varandra. Det här är bra och väldigt konkret, det är därför jag samlar på mig alla papper, så att jag kan visa dem på nästa ställe. Vi vill sprida sådant här. Alla ska inte uppfinna hjulet själva – vi måste dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter, säger Maria Larsson.

Marie Elm är nöjd efter ministerns besök.

– Otroligt roligt att hon uppmärksammade Lär ut och omvårdnadspersonalens och sjuksköterskornas arbete. Nu fick hon veta mer om att det fungerar i vardagen, det är inte bara något som står i en rapport. Lär ut är äldre och läkemedel i praktik. Det ska användas och utvecklas.