Doktorsavhandling om affärsmöten i ett handelsföretag

 

Avhandlingen med titeln Människor, skjortor och siffror – reducera komplexitet och en order blir till, är en studie av affärsmöten mellan köpare och säljare av skjortor. Beskrivningen baseras på en närgången studie av hur människor, skjortor och siffror verkar tillsammans så att komplexiteten steg för steg kan reduceras tills endast en ifylld order återstår.  Affärsmötena visar sig innehålla punktvisa inslag av ren kalkylering, att deltagarna räknar med siffror. Nästa egenskap som blir synlig kallar hon för kvalkylering, vilket handlar om att beräkningarna blandas med att de går på känsla, genom att till exempel känna på och jämföra olika tyger. Då är deltagarna rationella och går på känsla samtidigt. Mot slutet av mötena, då det blir dags att fylla i en order, infinner sig alltmer en tredje egenskap, kalkvylering, som handlar om människorna och här tar man hänsyn till andra och börjar tänka på vad konsumenten kommer att vilja ha. Det pågår då en förhandling.

Beskrivningen av dessa affärsmöten visar hur redovisningssiffror bidrar till att möjliggöra en inramning av mötena, vilket är nödvändigt för att en order skall bli till. Studien har sin grund i ett intresse för redovisningens roll i praktiken och beskriver hur redovisning gör sig gällande genom små referenser. Det handlar mycket om att se tingen, de små detaljerna och därför har Tina Carlson Ingdahl fotograferat under sina observationer för att kunna studera fotona och upptäcka de små detaljerna och hur dessa får inflytande.

Avhandlingen "Människor Skjortor och Siffror - Reducera komplexitet och en order blir till" går att beställa hos SIIR. Skicka dina kontakt- och adressuppgifter så får du en avhandling på posten tillsammans med en faktura. Avhandlingen kostar 120 SEK exkl moms. Beställningen skickas till: prudence.wheeler@hb.se